Prodejna : DoVa-VANÍK s.r.o.

Praha - východ  
 

Mstětice 13

250 91 Zeleneč

Praha - východ

 

Telefon :  326 538 348

Mobil : 603 422 857

e-mail; dova@email.cz    

Otevírací doba:

Pondělí až čtvrtek: 8:00 - 16:30
Pátek: 8:00 - 16:00
      Po-Čt do 17:30 po předchozím informování
      Po 
dohodě i jinak.. 

Možnost dohodnout návštěvu obchodního zástupce na Vašem pracovišti a to i s možností přímého nákupu a výběru z vybaveného prodejního auta.
 

IČO: 28215541


 
Jak nás najdete?
 
               
 
GPS souřadnice pro Vaši navigaci jsou   50°8'33.86"N, 14°41'39.514"E
 
Na naší vzrokovnu se pohodlně dostanete jak z rychlostní komunikace R10 (Praha - Liberec), tak z dálnice D11 (Praha - Hradec Králové).
Kde právě Mstětice leží na spojnici mezi dálnicemi.
 
R10 - sjezd Brandýs/St. Boleslav ->Zápy
D11 - sjezd Jirny ->Brandýs n/L (St. Boleslav)
 
Ve Mstěticích se nacházíme na pravé straně od benzínové pumpy Eurooil.
 

 

Sídlo firmy

DoVa-VANÍK. s.r.o.

Krňovická 821

190 14 Praha 9

ičo 28215541

dič CZ28215541

OR Praha oddíl C vložka 133143

 

IČO: 28215541

 

Naše společnost nabízí firmám po dohodě rozvoz zakoupeného zboží po Praze a okolí . Soukromým osobám nabízíme možnost zasílání přes Českou Poštu (dobírkou, převodem předem na účet), 

Zasílání  službou PPL se řídí platným ceníkem PPL

Pokud si zákazník vybere zaslání službou PPL řídíme se tímto ceníkem a podle daného zboží individuálně řešíme cenu dopravného. Obecně platí cena  podle váhy. Toto platí především na zboží větší váhy a rozměrů, které se dají považovat za rozměry klasického balíku - tedy pytle s pískem, automobilové nájezdy, větší svěráky, oleje, sudy s kapalinami a podobně.

U tohoto zboží je pak po domluvě možné pouze osobní převzetí, nebo kurýrní služba. Nikoliv pak služba České Pošty.

Větší , těžší a neforemné  zásilky jsou zasílány službou Toptrans dle platných ceníků .

Děkujeme za pochopení. 

 

 

 

 

 

Obchodní podmínky

 

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu  jsou závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží Kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím při zadání jednotlivé objednávky ("Dodací údaje").

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny.

 

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.

 

NÁKUPNÍ ŘÁD

 

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění.

 

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného dopravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  •  

    zboží se již nevyrábí nebo nedodává

  •  

    výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

  • v případě tiskové chyby

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na elektronické objednávce, není zpětně Kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Kupující, v případě že je soukromou osobou a nikoli podnikatelským subjektem, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Prodávajícímu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.

Kupující musí Prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od Prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu.

Kupující zasílá vracené zboží na vlastní náklady .

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POZOR!

 V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, je potřeba zboží poslat popř. dodat zpět bez zbytečného odkladu, maximálně však do 14 dnů

Prodávající do 30 dnů od navrácení zbož vrátí zákazníkovi zpět odpovídající přijatou částku. Kupující bere na vědomí, že prodávající může navrácenou cenu, kterou přijal, snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním. Toto snížení však bude vždy přiměřené s ohledem na dobu užívání a míru opotřebení navráceného zboží. Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na bankovní účet kupujícího.

 

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

 

Spotřebitel
Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.

Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí příslušným ustanovením zákona č. 40/1961 sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění všech novel.

Podnikatel
• Osoba zapsaná v obchodním rejstříku
• Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
• Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů
• Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence dle zvláštního předpisu

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, které nejsou výslovně upraveny těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušným ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi DoVa a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak DoVa doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontak na DoVa pro vyřešení nastalé situace.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.